ยอดขายจากช่องทางการขายออนไลน์ ในวินาทีนี้นับเป็นโอกาสของการทำเงินให้กับธุรกิจแบบแซงทางโค้งขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ เพราะพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปในช่วงปีหลังๆ การสั่งซื้อของออนไลน์และการตัดสินใจใช้บริการจากอิทธิพลการเสพข้อมูลในโลกออนไลน์นั้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์ มากขึ้นทุกที ส่วนแบ่งของยอดขายที่ได้จากการทำธุรกิจออนไลน์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำอย่างไรที่ธุรกิจของเราจะมียอดขายออนไลน์ทะลุเป้า เคล็ดลับก็คือ

  1. การตลาดที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมลูกค้า

การตัดสินใจซื้อของ บริการผ่านโลกออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าในโลกออนไลน์นั้นมีความพิเศษที่แตกต่างจากโลกออฟไลน์หลายอย่าง การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจึงต้องตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าให้ได้ มีการวิจัยได้ผลสรุปว่าลูกค้าในโลกออนไลน์มากกว่า 65% ตัดสินใจสั่งซื้อของออนไลน์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้น ดังนั้นการตลาดของธุรกิจที่จะมียอดขายทะลุเป้าจะต้องเข้าไปตอบสนองความรู้สึกต่างๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อปิดการขายให้ได้ โดยรูปแบบต่างๆ คือ ตอบสนองความอยากรู้กระหายข้อมูล อยากอินเทรนด์ อยากหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาข้อสงสัยต่างๆ หรือต้องการค้นหาคูปอง ส่วนลด สิทธิพิเศษต่างๆ การตลาดวิธีนี้อาจจะทำด้วยการโพสต์ Content ตามสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ให้ตอบสนองการค้นข้อมูลของลูกค้า ใส่แบรนด์ ข้อมูลสินค้าในจังหวะ ตำแหน่งที่เหมาะสม มีลิงค์กลับมายังต้นทางร้านของคุณ ลูกค้าในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสพติดข้อมูล ไม่ว่าต้องการรู้อะไร อยู่ในสภาวะอารมณ์ไหนจะใช้วิธี Search Engine เช่นค้นหาใน Google ไว้ก่อน กลยุทธการตอบสนองความต้องการนำมาให้ถึงตัวสินค้าจึงได้ผลเสมอ

  1. 2. ติดต่อสื่อสารสะดวก

ในขณะที่สินค้าของธุรกิจเรามีคู่แข่งจำนวนมากในโลกออนไลน์ ซึ่งคู่แข่งอาจจะมีสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน บางครั้งสินค้าของเราอาจจะมีคุณภาพ ดีไซน์  ความน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบสินค้าที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน การที่ลูกค้าในโลกออนไลน์สามารถสื่อสารติดต่อร้านไหนได้สะดวกกว่า ตอบกลับเร็ว ได้รับบริการตามความต้องการรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ชัดเจน มีเครื่องมือที่ง่ายต่อการสั่งซื้อด้วยรูปแบบที่ไม่ยุ่งยาก ลูกค้าก็จะเลือกร้านนั้น เพราะอย่าลืมว่าลูกค้าในกลุ่มสั่งซื้อออนไลน์จะมีพฤติกรรมติดความสะดวกรวดเร็ว ง่าย ถ้าร้านใดที่ตอบสนองตรงนี้ได้ดีก็จะได้ส่วนแบ่งและทำยอดได้มากกว่า

  1. 3. สินค้ามีคุณภาพเหมือนที่โฆษณาไว้

การสั่งซื้อของออนไลน์ ยอดขายที่ต่อเนื่องก็มีผลเช่นกัน ทั้งการบอกต่อ ผลตอบรับ รีวิวที่ได้จากลูกค้า การซื้อซ้ำ ธุรกิจทุกประเภทต้องการยอดขายจากการซื้อซ้ำ การบอกต่ออย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องเอาใจใส่คือคุณภาพของสินค้าต้องได้มาตรฐาน เหมือนที่โฆษณาไว้ เหมือนในรูปที่ลงเอาไว้ ยอดขายก็จะเพิ่มพุ่งขึ้นได้

อัตราการเติบโตของยอดขายออนไลน์ยังมีแนวโน้มขยายได้อีกมาก การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดบนโลกออนไลน์จึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจปัจจุบัน