การทำการตลาดในรูปแบบ อีเมล์มาเก็ตติ้งเป็นช่องทางการทำการตลาดอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นช่องทางที่ประหยัด ส่งข้อมูลได้ตรงถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ใช้เวลาสะดวกรวดเร็ว คำถามก็คือแล้วจะสร้างอีเมลมาเก็ตติ้งอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ได้ผลตามที่ต้องการ วันนี้เรามีเทคนิคดีๆ มาฝาก

  1. 1. เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่เต็มใจรับข้อมูล

ประการแรกที่จะทำให้อีเมลมาเก็ตติ้งประสบความสำเร็จก็คือ อีเมลที่จะส่งไปจะต้องแน่ใจว่าผู้รับอีเมลจะเปิดอ่านเนื้อหาอย่างเต็มใจ ไม่ถูกทิ้งลงถังขยะหรือถูกจัดเป็นสแปมเสียก่อน วิธีการที่จะมั่นใจว่าอีเมลจะส่งถึงผู้รับกลุ่มลูกค้าที่เต็มใจเปิดรับอีเมลมาเก็ตติ้งก็คือ การเสาะแสวงหาอีเมลกลุ่มลูกค้าที่เต็มใจรับข้อมูลของเรา อาจจะด้วยการแจกแบบสอบถามแล้วขอที่อยู่อีเมลไว้ การประชาสัมพันธ์หรือจัดอีเว้นท์ จัดรายการพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ามาร่วมกิจกรรมและขออีเมลเพื่อส่งข่าวสารที่น่าสนใจเป็นต้น

  1. 2. เลือกเนื้อหาข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

เนื้อหาของการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นเนื้อหาที่กลุ่มผู้รับซึ่งเป็นเป้าหมายสนใจ อ่านแล้วรู้สึกดีและให้ความสนใจที่จะรับอีเมลมาเก็ตติ้งของเราในครั้งต่อๆ ไป โดยเราต้องวิเคราห์เนื้อหาที่เหมาะกับความสนใจ ไลฟ์สไตล์ มีประโยชน์ที่ลูกค้าชอบแฝงการสอดแทรกโน้มน้าวใจในเชิงการตลาดได้อย่างมีศิลปะ หรือเลือกแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าที่เชื่อว่าเมื่อลูกค้าได้รับจะสนใจ ตอบสนองด้วยดี บรรลุเป้าหมาย

  1. 3. มีที่มาที่ไปและตัวตนของอีเมล์มาเก็ตติ้ง

อีเมลมาเก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบที่น่าเชื่อถือ ระบุแหล่งที่มาที่อยู่ที่ชัดเจนว่ามาจากบริษัทอะไรแบรนด์อะไร มีการแจ้งให้ทราบในเนื้อหาว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างชัดเจน นอกจากนั้นควรจะใส่ Unsubscribe Link ไว้ด้วยทุกๆ ครั้ง เพื่อให้ผู้รับอีเมลเลือกกดเลิกรับได้เมื่อต้องการ ข้อดีก็คือจะทำให้อีเมลของเราไม่ถูกเมินเฉยหรือกลายเป็นอีเมลขยะ แล้วยังได้ข้อมูลการตอบรับที่นำไปประเมินประสิทธิภาพของอีเมลมาเก็ตติ้งเหล่านั้นได้ด้วย

  1. 4. รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอของอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ส่งไปควรจะน่าสนใจสะดุดตา ไม่เข้าข่ายที่จะถูกผู้ให้บริการอีเมลโยนทิ้งเป็นสแปมก่อนถึงมือผู้รับ ซึ่งรูปแบบการเป็นอีเมลสแปมและอีเมลขยะก็สามารถศึกษาได้ไม่ยากและทำการหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุด

  1. 5. มีการติดตามผลตอบรับและประเมินเพื่อปรับปรุง

สุดท้ายต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ได้ส่งไปแต่ละฉบับมีลูกค้าเปิดอ่านมากน้อยแค่ไหน มีลูกค้าปฏิเสธเลิกรับอีเมล์ของเรามากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงอีเมลในครั้งต่อๆ ไป